Showing 1 results

Archival collections
B storage
Print preview Hierarchy View:

1 results with digital objects Show results with digital objects

Merdeka Östtimor Information 70 (2016)

 • “Torka i El niños spår betyder hunger” [Drought in the wake of El Niño means hunger]
 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
  “Majsskörd” [Corn harvest]
  “Problemen fortsätter att förvärras” [The problems continue to worsen]
 • “Notis om infrastrukturen i Östtimor” [Notice about the infrastructure in East Timor]
  “Östtimor - rekordstor arbetslöshet” [East Timor - record unemployment]
 • “Artikel om religion i Östtimor” [Article on religion in East Timor]
 • “International People's Tribunal (IPT65) om brott mot mänskliga rättigheter i Indonesien 1965-1966” [International People's Tribunal (IPT65) on human rights violations in Indonesia 1965-1966]
  “Syftet med IPT65” [The purpose of IPT65]
  “Moraliska påtryckningar” [Moral pressures]
  “Medlemmar i IPT65:s domarpanel” [Members of the IPT65 judging panel]
  “Slutsatser” [Conclusions]
 • “Amnesty kräver stopp för avrättningar i Indonesien” [Amnesty calls for an end to executions in Indonesia]
 • “Östtimoresiska män är kortast i världen” [East Timorese men are the shortest in the world]
 • “Integration av pro-indonesiska flyktingar från Östtimor i Västtimor” [Integration of pro-Indonesian refugees from East Timor into West Timor]
  “Fattigdom” [Poverty]
  “Utvecklingen i Östtimor” [Developments in East Timor]
 • “Attack mot katolsk kyrka i Medan” [Attack on Catholic Church in Medan]
 • “Pensionerade generalen Wiranto i Jokowi-Kallas regering” [Retired General Wiranto in Jokowi-Kallas Government]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)