Showing 66 results

Archival collections
Sweden East Timor Committee (2001-2020)
Print preview Hierarchy View:

65 results with digital objects Show results with digital objects

Merdeka Östtimor Information 14 (2001)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Mina första dagar i Dili” [My first days in Dili]
  “Många hjälparbetare” [Many aid workers]
  “Mängder av ruiner” [Lots of ruins]
  “Bo i kloster” [Live in a monastery]
  “Amina och lille Mario” [Amina and little Mario]
  “Stor gästfrihet” [Great hospitality]
  “På väg att flytta” [On the way to move]
  “Attraktiv handväska” [Attractive handbag]
  “Pengar saknas” [Money is missing]
 • “Nobelprispengar går till mikrokrediter i Dili” [Nobel Prize money goes to microcredit in Dili]
  “Huset brändes ner” [The house burned down]
 • “24 timmar i djungeln… 24 timmar i Baucau…” [24 hours in the jungle… 24 hours in Baucau…]
  “Torsdag den 3 maj 2001 kl 22:00” [Thursday, 3 May 2001 at 22:00]
  “Fredag” [Friday]
 • “Resan till Papua” [The trip to Papua]
  “Jayapura: poliser och "kufar"” [Jayapura: police and "kufar"]
  “Wamena och Baliemdalen” [Wamena and the Bali Valley]
  “Merauke och Wasur” [Merauke and Wasur]
  “Arga poliser” [Angry police]
  “Skottlossning i natten” [Shooting at night]
  “Biak och Manokwari” [Biak and Manokwari]
  “Språkförbistringen” [The language confusion]
 • “Rapport från Ambon” [Report from Ambon]
  “Krånglig resa” [Tricky journey]
  “Stad i ruiner” [City in ruins]
  “Inga brev med posten” [No letters in the mail]
  “Religiöst tvång” [Religious coercion]
 • “Vad är det för fel på Indonesiens demokratisering?” [What is wrong with Indonesia's democratization?]
  “Fallet Indonesien” [The Fall of Indonesia]
  “Politisk kris” [Political crisis]
  “Demokratins svaga grund” [The weak foundation of democracy]
  “Medborgarperspektivet” [The citizen perspective]
  “(1) Fria och rättvisa val” [(1) Free and fair elections]
  “(2) Öppen och ansvarig regerin” [(2) Open and responsible government]
  “(3) Civila & politiska rättighete” [(3) Civil & political rights]
  “(4) Ett demokratiskt samhälle” [(4) A democratic society]
  “Demokratin fungerar ej” [Democracy does not work]
  “Hur skapa demokrati?” [How to create democracy?]
  “Vägen till demokrati” [The road to democracy]
  “Demokratiseringen” [Democratization]
 • “Wahids problem” [Wahid's problem]
 • “Våldet på Borneo” [The violence in Borneo]
 • “Våldet härskar åter i Västpapua” [Violence reigns again in West Papua]
  “Symboliska 1:a december” [Symbolic December 1st]
  “Förbjud på nytt” [Ban again]
 • “Tragedin i Baliemdalen” [The tragedy in the Bali Valley]
  “Flera barn dödades” [Several children were killed]
  “Militärer undervisar” [The military is teaching]
 • “Nya Zeeland berett att medla” [New Zealand ready to mediate]
 • “"Rättegång" i Wamena” ["Trial" in Wamena]
  “Hot och våld” [Threats and violence]
  “Internationell kritik” [International criticism]
 • “Journalist fängslad i Västpapua” [Journalist imprisoned in West Papua]
  “Daglig misshandel” [Daily abuse]
  “Östtimorveteran ny befälhavare i Västpapua” [East Timor veteran new commander in West Papua]
  “Simbolon tillhör de mer erfarna” [The symbol belongs to the more experienced]
  “Skärpt läge vid gränsen PNG-Indonesien” [Tightened position at the PNG-Indonesia border]
  “Fyra soldater dödade” [Four soldiers killed]
 • “Konferens om Aceh” [Conference on Aceh]
  “Till det internationella samfundet:” [To the international community:]
  “Till USAs regeringen:” [To the United States Government:]
  “Till Indonesiens regering:” [To the Government of Indonesia:]
  “NatTill Acehs ionella Frihetsfront:” [NatTill Acehs ionella Freedom Front]
  “Till Acehs NGOs:” [To Aceh's NGOs:]
 • “Pris till Mr-aktivisten Munir” [Award to Mr-activist Munir]
  “Aktiv sedan studenttiden” [Active since student days]
  “Grundade Kontras 1998” [Founded Kontras 1998]
  “Militärens roll” [The role of the military]
  “Våldet i Aceh” [The violence in Aceh]
 • “CCET 11 i Utrecht” [CCET 11 in Utrecht]
  “Svåra uppgifter väntar” [Difficult tasks await]
  “Folkligt deltagande” [Popular participation]
  “Feije Duims upplysningar” [Feije Duim's information]
  “Frågestund” [Question time]
  “USA ́s roll viktig” [The role of the United States is important]
  “Människor i chock” [People in shock]
  “Flyktingfrågan” [The refugee issue]
  “Komplicerad fråga” [Complicated question]
  “Ansvarsfrågan” [The question of responsibility]
  “Vilken domstol?” [Which court?]
  “Uttalande till donationsmöte” [Statement to donation meeting]
  “Gudstjänst avslutade mötet” [Service ended the meeting]
  “Pressmeddelande och uttalande” [Press release and statement]
 • “Besökare från Östtimor” [Visitors from East Timor]
  “Flavias presentation” [Flavia’s presentation]
  “Idalias presentation” [Idalia’s presentation]
  “Stora problem” [Big problem]
  “Frågor” [Questions]
  “Svår ekonomisk situation” [Difficult financial situation]
 • “Östtimorkommitténs medlemsmöte” [East Timor Committee Member Meeting]
  “Omorganisation av FN-arbete” [Reorganization of UN work]
  “Ekonomiska och sociala förhållanden” [Economic and social conditions]
  “Diskussion” [Discussion]
 • “Seminarium om Östtimor och Chiapas” [Seminar on East Timor and Chiapas]
  “Mexico/Chiapas” [Mexico / Chiapas]
  “Välkänd konflikt” [Well-known conflict]
  “Tre krav” [Three requirements]
  “Torterade” [Tortured]
  “Östtimor just nu” [East Timor right now]
  “Sabotörer stör” [Saboteurs interfere]
 • “Årsmöten” [Annual meetings]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 15 (2002)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Ett barnhem i Dili ?” [An orphanage in Dili?]“Fixa tak på ‘’Happy Hour’’” [Fix the roof on "Happy Hour"]“Bygga nytt en möjlighet” [Build a new opportunity]“Drinkar och takbygge” [Drinks and roof construction]“Hon lyser av stolhet” [She shines with pride]“Toalettstol, ett dagsverke” [Toilet seat, a day job]“Bygget har påbörjats” [Construction has begun]“Fortsatt stöd självklart” [Continued support of course]
 • “Östtimoreser besöker Sverige” [East Timorese visit Sweden]“Utbildning prioriteras” [Education is a priority]“Stöd till kvinnor” [Support for women]“Engelska ett måste” [English a must]“Planer för framtiden” [Plans for the future]“Utbildning inför valet” [Education before the election]
 • “Hållbar utveckling viktig” [Sustainable development important]“Möjlighet att välja” [Opportunity to choose]“Samarbete med Sverige” [Cooperation with Sweden]“Gemensamma intressen” [Common interests]“Kvalitetskaffe” [Quality coffee]
 • “ÖTK ́s medlemsmöte 2001-11-12” [The East Timor Committee member meeting 2001-11-12]“Långa arbetsdagar med folkbokföring” [Long working days with population registration]“17 år för att få rösta” [Vote at 17 years old]“Ann-Sofies presentation” [Ann-Sofies presentation]“Viktig valutbildning” [Important election training]“Svåra ord att förklara” [Difficult words to explain]“Högt valdeltagande” [High turnout]“Nervöst inför valdagen” [Nervous before election day]“Svenska journalister” [Swedish journalists]“Godkänd insats av FN” [Approved effort by the UN]“Nytt barnhem” [New orphanage]
 • “ÖT ́s grundlag snart klar” [East Timor’s constitution will soon be ready]“Östtimors grund lag snart klar att sjösättas” [East Timor's basic law soon ready to be launched]“Språkliga band” [Linguistic bands]“Skydd för minoriteter” [Protection of minorities]“Diskriminering ?” [Discrimination?]
 • “Kampen för självständighet (bok)” [The struggle for independence (book)]“Ögonvittnesskildringar” [Eyewitness accounts]“Brittiska stridsplan” [British battle plan]“Arvet från Suhartoeran” [The legacy of the Suhartoeran]“Fretilin smutskastat” [Fretilin soiled]“Storbritanniens, USA:s och Australiens pro-indonesiska politik” [The pro-Indonesian policies of the United Kingdom, the United States and Australia]“USA ́s hållning” [United States stance]“Irland och Östtimorfrågan” [Ireland and East Timor’s issue]“Likhet med Västsahara” [Similarity to Western Sahara]“Civilsamhället avgörande för intervention” [Civil society crucial for intervention]
 • “Östtimorhearing i Riksdagen” [East Timor hearing in the Parliament]“Partiernas Östtimorpolitik” [The parties' East Timor policy]“90 miljoner till ÖT” [90 million to East Timor]“Skynda långsamt” [Hurry slowly]“Livlig diskussion” [Lively discussion]
 • “Östtimor i FN” [East Timor in the UN]“Oro för flyktingfrågan” [Concerns about the refugee issue]“Domstol upprättas” [Court is established]“Krav på rättegångar” [Claims for trials]“Viktiga brev till FN” [Important letters to the UN]“Internationell domstol” [International Court of Justice]
 • “Statsterrorism i Aceh” [State Terrorism in Aceh]“Vittnen pekar ut militären” [Witnesses point to the military]“Fler mördade” [More murdered]“Medlare dödades” [Mediator killed]“Fler går till gerillan” [More go to the guerrillas]“Wahid tvingades backa” [Wahid was forced to back down]“Megawati stöder militären” [Megawati supports the military]“Vilka är terrorister ?” [Who are the terrorists?]
 • “Östtimoruttalande från Solidaritetsrörelsen” [East Timor statement from the Solidarity Movement]
 • “Theys Eluay mördad” [Theys Eluay murdered]“Upprörda papuaner” [Outraged Papuans]“5000 i begravningståg” [5000 in funeral procession]“En kontroversiell politike” [A controversial policy]“Fem gripna” [Five arrested]“Känsloladdad årsda” [The emotionally charged day]“Ny lag” [New law]
 • “Konferens om Västpapua” [Conference on West Papua]“Tapol tog initiativ” [Tapol took the initiative]“Sverige var med” [Sweden involved]“Tre ämnesområden” [Three subject areas]“Personliga intryck” [Personal impressions]“Värdefulla kontakter” [Valuable contacts]“Hoppet finns !” [There is hope!]
 • “Givarmöte i Oslo” [Donor meeting in Oslo]
 • “Våldet i Västpapua är planlagt” [Violence in West Papua is planned]“Brev avslöjar planerna” [Letters reveal the plans]“Speciell operationsstyrka” [Special operations strength]“Terror i Manokwari-distriktet” [Terror in the Manokwari District]“Övervakas” [Monitored]
 • “Nyheter från Östtimor” [News from East Timor]“Hösten 2001” [Autumn 2001]“Minskad militär” [Reduced military]“Miniminivå viktig” [Minimum level important]“Självständighetsdag” [Independence Day]“Frågor och svar:” [Questions and answers:]“29 november - Constituent Assembly:s ordförande distribuerar förslag till grundlag” [November 29 - The President of the Constituent Assembly distributes draft constitution]
 • “Skiftet på presidentposten” [The shift in the presidency]“En ohelig alians” [An unholy alliance]“Wahid fick vika” [Wahid had to give way]“Motarbetade reformer” [Opposed reforms]“De grundläggande problemen” [The basic problems]“Inflytande från Suhartotiden” [Influence from the Suharto era]“Säkerhetspolisen” [The security police]“De första 100 dagarna” [De första 100 dagarna]
 • “Litteratur om Östtimor” [Literature on East Timor]“Fem temata” [Five themes]“Kyrkans roll” [The role of the Church]“Tortyr förekommer” [Torture occurs]“Dödsstraff” [Capital punishment]“Starkt motstånd på 80-talet” [Strong resistance in the 80s]“Santa Cruz-massakern 1991” [Santa Cruz Massacre 1991]“Foton vittnar” [Photos testify]“Gripande kvinnoöden” [Gripping women's destinies]“En bred bild av konflikten” [A broad picture of the conflict]“Bakgrund” [Background]“Internationell lag” [International law]“Övergrepp” [Abuse]“Självbestämmanderätten” [The right to self-determination]“Mänskliga rättigheter” [Human Rights]“Östtimorfrågan vid Internationella domstolen” [The East Timor case before the International Court of Justice]“Östtimorfrågan ur ett globalt perspektiv” [The East Timor issue from a global perspective]“Ögonvittnesskildringar” [Eyewitness accounts]“Brittiska stridsplan” [British battle plan]“Storbritanniens, USA:s och Australiens pro-indonesiska politik” [The pro-Indonesian policies of Britain, the United States and Australia]“USA`s stöd” [USA support]“Irland och Östtimorfrågan” [Ireland and East Timor]“Civilsamhället avgörande för intervention” [Civil society crucial for intervention]
 • “Mötesuttalande” [Meeting statement]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 16 (2002)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Östtimors grundlag i hamn” [East Timor's constitution in port]
 • “Presidentvalet ingen överraskning” [The presidential election is no surprise]
 • “Horta besöker Sverige” [Horta visits Sweden]
  “Folkrörelsemöte” [People's movement meeting]
  “Stora mål” [Big goals]
  “Bistånd från Sverige” [Assistance from Sweden]
  “Rättegångar i Indonesien” [Trials in Indonesia]
  “Vad göra nu?” [What to do now?]
 • “Diplomatutbildning i Uppsala” [Diploma training in Uppsala]
 • “Årsmöten” [Annual meetings]
 • “Årsmötesuttalande” [Annual meeting statement]
 • “Xanana Gusmão besöker Sverige” [Xanana Gusmão visits Sweden]
  “Mötet med Östtimororganisationer” [Meeting with East Timor organizations]
  “Utbildning prioriteras” [Education is a priority]
 • “Xanana hedersgäst på Stockholm” [Xanana guest of honor at Stockholm]
 • “International Forum” [International Forum]
 • “Försoning och nationsbyggande” [Reconciliation and nation building]
  “Processen mot självständighet” [The process towards independence]
  “CNRT” [National Council of Maubere Resistance]
  “Hur skapa försoning?” [How to create reconciliation?]
  “Får be om ursäkt” [May I apologize]
 • “Rättvisa eller försoning: en falsk motsättning “ [Justice or reconciliation: a false contradiction]
  “Att hantera det förflutna” [Dealing with the past]
  “Östtimor en viktig symbol” [East Timor is an important symbol]
  “Försoning inte detsamma som att glömma” [Reconciliation is not the same as forgetting]
  “Rättvisa inte detsamma som hämnd” [Justice is not the same as revenge]
  “Ett samhälle byggt på medkänsla” [A society built on compassion]
  “Mänskliga rättigheter som vapen” [Human rights as weapons]
 • “Lärarnas hus i Östtimor” [Teachers' House in East Timor]
 • “Katolskt möte om Östtimor i Antwerpen” [Catholic meeting on East Timor in Antwerp]
  “Manuel Abrantes presentation” [Manuel Abrantes presentation]
  “Försoning viktig” [Försoning viktig]
  “Tre orosmoment” [Three moments of concern]
  “Problem med transporter” [Problems with transport]
  “Mindre stöd till milisen” [Less support for the militia]
  “Catherine Scotts presentation” [Catherine Scotts presentation]
  “Krav på parlamentsplatse” [Requirements for parliamentary seats]
  “Kvinnofrågorna” [Women's issues]
  “John Scott-Murphys presentation” [John Scott-Murphys presentation]
  “Internationella domstolar” [International courts]
  “Adrien Zollers presentation” [Adrien Zollers presentation]
  “Frågor” [Questions]
  “Hur agera framöver?” [How to act in the future?]
  “Uttalande till Världsbanken” [Statement to the World Bank]
  “Söndagens program” [Sunday's program]
  “Att bygga upp igen” [To rebuild]
  “Gudstjänst” [Worship]
 • “UNTAET:s efterträdare” [UNTAET's successor]
  “Internationella experter engageras” [International experts are engaged]
 • “Sharia tystar kvinnors röst i Aceh” [Sharia silences women's voice in Aceh]
  “Tusentals drabbas” [Thousands are affected]
  “Religiösa lagar” [Religious laws]
 • “Slut på kriget på Moluckerna?” [End of the war in the Moluccas?]
 • “Militären inblandad i mordet på Theys Eluay” [The military involved in the murder of Theys Eluay]
  “Skogindustrin inblandad” [The forest industry involved]
  “Undersökning pågår” [Investigation is ongoing]
 • “Amnestys första besök i Västpapua” [Amnesty's first visit to West Papua]
  “Situationen har blivit värre” [The situation has gotten worse]
 • “Utvidgat självstyre införs i Västpapua” [Extended autonomy is introduced in West Papua]
  “Förslaget förkastat” [The proposal was rejected]
  “Papua officiellt namn” [Papua official name]
  “Morgonstjärnan en symbol” [The morning star a symbol]
  “Inställt besök” [Canceled visit]
 • “Internationell kampanj för Västpapua” [International campaign for West Papua]
  “Krav på handling” [Demand for action]
  “Stort svek” [Great betrayal]
 • “Kontras kontor vandaliserat” [Counter office vandalized]
  “Samband med massaker ?” [Relationship with massacres?]
  “Sju arresterade” [Seven arrested]
 • “Litteratur om Östtimor” [Literature on East Timor]
 • “Bokrecensioner av Gabriel Jonsson” [Book reviews by Gabriel Jonsson]
  “Naturresurser” [Natural resources]
  “Ekonomi och teknologi” [Economics and technology]
  “Sociala frågor och institutioner” [Social issues and institutions]
  “Utmaningar” [Challenges]
  “Svår ekonomisk situation” [Difficult financial situation]
  “Bred bakgrundsteckning” [Wide background drawing]
  “Folkomröstningen” [The referendum]
  “Bedömningar av folkomröstningen” [Assessments of the referendum]
  “Östtimorfrågan” [The East Timor issue]
  “Östtimors återuppbyggnad” [Reconstruction of East Timor]
  “Enorm förödelse” [Enormous devastation]
  “Östtimors ekonomi” [East Timor's economy]
  “Den historiska bakgrunden” [The historical background]
  “INTERFET-operationen 1999” [International Force in East Timor Operation 1999]
  “Få sårade hos INTERFET” [Get injured at INTERFET]
  “Slutsatser” [Conclusions]
 • “Fest 20 maj (ÖT ́s självständighetsdag)” [Party May 20 (East Timor’s Independence Day)]
 • “Akademiskt seminarium 21 maj” [Academic seminar May 21st]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 17&18 (2002)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Terroristdådet på Bali” [The terrorist attack in Bali]
  “Vem bär ansvaret för dådet?” [Who is responsible for the act?]
  “Lång historia av terror” [Long history of terror]
  “Militanta Islamister” [Militant Islamists]
  “Konsekvenser” [Consequences]
  “Mer militära resurser ?” [More military resources?]
  “Omvärldens stöd är viktigt” [The support of the outside world is important]
 • “Laskar Jihad-krigare i Västpapua” [Slaps Jihad warriors in West Papua]
  “Provocerande skrifter” [Provocative writings]
  “Sprids till städerna” [Spread to the cities]
  “Milisgrupper” [Militia groups]
 • “Hårdare tag mot "separatister” [Tougher grip on "separatists]
  “Proteststorm” [Protest storm]
  “Fredszon” [Peace zone]
 • “Två lärare från USA ihjälskjutna” [Two teachers from the USA shot dead]
  “Två bussar besköts” [Two buses were shelled]
  “ELSHAM undersöker” [ELSHAM is investigating]
  “Stora ekonomiska intressen” [Major financial interests]
  “Mycket står på spel” [A lot is at stake]
 • “Östtimor vänder Västpapua ryggen” [East Timor turns its back on West Papua]
  “"Hortas nya vänner"” ["Horta's new friends"]
 • “Östtimor signerar kritiserat avtal” [East Timor signs criticized agreement]
  “Gasexport från Västpapua” [Gas exports from West Papua]
  “Olyckligt agerande” [Unhappy behavior]
  “Moluckerna och Poso har långt kvar till fred” [The Moluccas and Poso have a long way to go before peace]
 • “Östtimors interna säkerhet i fara” [East Timor's internal security in jeopardy]
  “Respekterad som hjälte” [Respected as a hero]
  “Egen försvarsstyrka” [Own defense force]
  “”Xanana´s boys”” ["Xanana´s boys"]
  “Valdes bort” [Elected]
  “Blandar sig i politiken” [Interferes in politics]
 • “Korta nyheter från Aceh” [Short news from Aceh]
  “Kvinnor arresterade” [Women arrested]
  “Islamisk lag” [Islamic law]
 • “Falintilgerillan och framtiden” [The Falintil guerrilla and the future]
  “Ann Larssons rapport” [Ann Larsson's report]
  “Ledaren för CPD-RDTL” [The leader of the CPD-RDTL]
  “Missnöjda soldater” [Dissatisfied soldiers]
  “Klarar inte inträdesproven” [Does not pass the entrance exams]
  “Nytt namn” [New name]
  “Nationell konferens” [National conference]
 • “Intervju med Gusmao” [Interview with Gusmao]
  “Fotboll” [Football]
  “Ekonomi” [Economy]
  “Språk” [Language]
  “Sorgen över de döda” [The grief over the dead]
 • “Ett pliktfyllt liv” [A dutiful life]
  “En romantisk historia” [A romantic story]
  “Väntar barn” [Expecting a baby]
  “Pålitlig, diskret och ödmjuk” [Reliable, discreet and humble]
  “Spionarbete” [Spy work]
  “Santa Cruz massakern” [The Santa Cruz Massacre]
  “Möttes i fängelset” [Met in prison]
  “Blev Gusmaos sekreterare” [Became Gusmao's secretary]
  “Alola Foundation” [Alola Foundation]
  “Blev attackerad på gatan” [Was attacked on the street]
  “Drömmer om att odla pumpor” [Dreaming of growing pumpkins]
 • “Givarmöte i Dili” [Donor meeting in Dili]
  “Kampanj för ett skuldfritt Östtimor” [Campaign for a Debt-Free East Timor]
 • “100 miljoner till Östtimor” [100 million to East Timor]
 • “Vi bygger Lärarnas Hus” [We are building the Teachers' House]
  “Positivt överraskade” [Positively surprised]
  “Många skolor i ruiner” [Many schools in ruins]
  “Insamling” [Collection]
  “Bygge till lärarna” [Build for the teachers]
 • “Språkfrågan het potatis” [The language issue is hot potatoes]
  “Få äldre talar indonesiska” [Few older people speak Indonesian]
  “Många kan Tetum” [Many know Tetum]
  “Tal & vardagsspråk” [Speech & everyday language]
  “Portugisiska passar inte de unga” [Portuguese does not suit young people]
  “Att översätta kostar” [Translating costs]
 • “FN i Östtimor = UNMISET” [UN in East Timor = UNMISET]
  “Stöd till förvaltningen” [Support for the administration]
  “Poliser & soldater” [Policemen & Soldiers]
  “316 miljoner dollar” [$ 316 million]
 • “Akademiskt Östtimorseminarium” [Academic East Timor Seminar]
  “Lars Vikørs presentation” [Lars Vikør's presentation]
  “Regeringen har lagstiftningsrätt” [The government has the right to legislate]
  “Torben Retbølls presentation” [Torben Retbøll's presentation]
  “Problem och organisationer” [Problems and organizations]
  “Valet 2001 och aktuella krav” [Election 2001 and current requirements]
  “Ishtiaq Ahmeds kommentarer - Lars Vikor” [Ishtiaq Ahmed's comments - Lars Vikor]
  “Kommentarer - Torben Retbøll” [Comments - Torben Retbøll]
  “Diskussion” [Discussion]
  “Politiskt system” [Political system]
  “Gudmund Jannisas presentation” [Gudmund Jannisas presentation]
  “Civilsamhället förstärks” [Civil society is strengthened]
  “Civilsamhället sedan 1999” [Civil society since 1999]
  “Anders Uhlins kommentarer” [Anders Uhlin's comments]
  “Diskussion” [Discussion]
  “Nuläget” [The current situation]
  “Östtimor - Indonesien” [East Timor - Indonesia]
 • “Fortsatt stöd till barnhemmet” [Continued support for the orphanage]
  “Östtimorkommittén fortsätter stödja barnhemmet” [The East Timor Committee continues to support the orphanage]
  “Säkrare boende” [Safer living]
  “Inget SIDA bidrag” [No SIDA contribution]
  “Envisheten är stark” [The stubbornness is strong]
 • “Kristet möte om Östtimor” [Christian meeting about East Timor]
  “Adrien Zollers presentation” [Adrien Zollers presentation]
  “Victor Scheffers presentation” [Victor Scheffer's presentation]
  “Catherine Scotts presentation” [Catherine Scott's presentation]
  “Laura Abrantes presentation” [Laura Abrante's presentation]
  “Francisco de Vasconcelos presentation” [Francisco de Vasconcelos presentation]
  “Anselmo Seung-hoon Lees presentation” [Anselmo Seung-hoon Lees presentation]
  “John Scott Murphys presentation” [John Scott Murphys presentation]
  “Laura Abrantes presentation - kvinnofrågor” [Laura Abrante's presentation - women’s issues]
  “Brev till Kofi Annan” [Letter to Kofi Annan]
 • “Releaseparty för Ann Larssons skrift” [Release party for Ann Larsson's writing]
  “Karin Kruses presentation” [Karin Kruses presentation]
  “Hotade flygplan” [Threatened aircraft]
  “Blommor på havet” [Flowers on the sea]
  “Östtimor - en säkerhetspolitisk analys” [East Timor - a security policy analysis]
  “Militären har stort inflytande” [The military has great influence]
  “Diskussion” [Discussion]
 • “Östtimorkommitténs medlemsmöte” [East Timor Committee Member Meeting]
  “Mötesuttalande på årsdagen av Santa Cruz-massakern i Dili 12/11 1991” ["Meeting statement on the anniversary of the Santa Cruz massacre in Dili 12/11 1991]
 • “Bokrecensioner” [Book reviews]
  “Krönika om en överfart” [Chronicle of a crossing]
  “Den magiska överfarten” [The magic crossing]
  “Ny bok om Östtimor” [New book about East Timor]
  “Vägen till självständighet” [The road to independence]
  “Lägesrapporter från 1999” [Progress reports from 1999]
  “USA, omvärlden och Östtimor” [USA, the outside world and East Timor]
  “Indonesien och Östtimor” [Indonesia and East Timor]
  “Framtiden” [The future]
 • “Ny film om Östtimor” [New film about East Timor]
  “En ny film av Max Stahl är” [A new film by Max Stahl is]
  “Suai- och Liquisamassakern” [The Suai and Liquisa Massacres]
  “Omvärldens svek” [The betrayal of the outside world]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 19 (2003)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Årsmöten” [Annual meetings]
 • “Regering inom räckhåll” [Government within reach]
  “Rapportens avstamp” [The starting point of the report]
  “Lokala val” [Local elections]
  “Konsultationer med folket” [Consultations with the people]
  “Metoder” [Methods]
  “Slutsatser från konsultationerna” [Conclusions from the consultations]
 • “Wiranto efterlyses av Interpol” [Wiranto wanted by Interpol]
  “Åtal för "brott mot mänskligheten"” [Prosecution for "crimes against humanity"]
  “En internationellt efterlyst president” [An internationally wanted president]
  “Den rättsliga processen en skam” [The legal process a disgrace]
  “Internationell tribunal ?” [International tribunal?]
  “Rättegångar mer skada än nytta” [Trials do more harm than good]
  “EU uttalar sig” [The EU speaks out]
  “Washington bär ett särskilt ansvar” [Washington bears a special responsibility]
  “Oenighet kring krav på internationell domstol” [Disagreement over demands for international court]
 • “Upplopp i Dili 4 december” [Riots in Dili the 4th of December]
  “Godtycklig arrestering” [Arbitrary arrest]
  “Dödad av poliskula ?” [Killed by police bullet?]
 • “Pengar till barnhemmet” [Money for the orphanage]
  “Slösa lite!” [Waste a little!]
  “Hälsningar till barnhemmet” [Greetings to the orphanage]
 • “Om Östtimors ekonomi” [About East Timor's economy]
  “Östtimor transitland för amerikadollarn” [East Timor US dollar transit country]
  “Östtimors kaffe unik sort” [East Timor coffee unique variety]
 • “Caritasbesök i Östtimor” [Caritas visit to East Timor]
  “Allmänna fakta” [General facts]
  “Utbildningssektorn” [Education sector]
  “Språksituationen” [The language situation]
  “Samarbetspartners” [Partners]
  “Lärarbrist” [Lack of teachers]
  “Förstärker samhörigheten” [Strengthens togetherness]
  “Yrkesskola för flickor” [Vocational school for girls]
  “Commundade Edmund Rice” [Edmund Rice Commune]
  “Möte med Sieneke Martin, Caritas Australien” [Meeting with Sieneke Martin, Caritas Australia]
  “Tacksamma mot FN” [Grateful to the UN]
 • “Sverige bidrar till veterankommissionen” [Sweden contributes to the Veterans Commission”
  “Totalt 5 miljoner kronor” [A total of 5 million SEK]
  “Icke öronmärkta bidrag” [Non-earmarked contributions]
 • “Östtimors nya ockupationsmakt” [East Timor's new occupying power]
  “Grymt för kvinnorna” [Awesome for the women]
  “Nya uppgifter för kyrkan” [New information for the church]
  “Framtiden” [The future]
 • “Tortyrfängelse nu fredscentrum” [Torture prison now peace center]
  “Tortyr” [Torture]
 • “Biskop Belo trappar ner” [Bishop Belo steps down]
 • “Sju döda I Atsabe” [Seven dead in Atsabe]
  “Horta kontaktar Indonesien” [Horta contacts Indonesia]
  “Gusmão kallar till krismöte” [Gusmão calls for a crisis meeting]
  “Lägre officerare bär skulden” [Lower officers are to blame]
 • “Biskop Belo avgår av hälsoskäl” [Bishop Belo resigns for health reasons]
  “Förvåning och misstro” [Surprise and mistrust]
  “Förbättrad position” [Improved position]
 • “Östtimor nästa turistfälla?” [East Timor next tourist trap?]
  “Reseguiderna” [Travel guides]
 • “Att göra motstånd är att vinna” [To resist is to win]
  -“Laskar Jihadupplöser sig själv” [Laskar Jihad dissolves itself]
  -“Är Laskar Mujahed-din en ersättare till Laskar Jihad?” [Is Laskar Mujahed-din a replacement for Laskar Jihad?]
 • “Fri från anklagelser medan rivaler fick tre år i fängelse” [Free from charges while rivals received three years in prison]
  “Front Kedaula-tan Maluku” [Front Kedaula-tan Maluku]
 • “Slut på konflikten i Aceh ?” [End of the conflict in Aceh?]
  “Trakasserier och arresteringar pågår” [Harassment and arrests in progress]
  “Indonesiska arméns ståndpunkt” [The position of the Indonesian army]
 • “Indonesien efter Bali” [Indonesia after Bali]
  “Besvärlig utveckling efter 1998” [Difficult development after 1998]
  “Skapade stress” [Created stress]
  “Decentralisering - ökad korruption” [Decentralization - increasing corruption]
 • “Papua blir 3 provinser” [Papua becomes 3 provinces]
  “Varför tre provinser ?” [Why three provinces?]
  “Demonstrationer att vänta” [Demonstrations to wait]
 • “Pressen ökar på FN” [The pressure is increasing at the UN]
  “Hopp om självständighet” [Hope for independence]
  “Mordet på Theys Eluay” [The murder of Theys Eluay]
  “Namnbyte” [Name change]
  “Vill ha en lösning” [Want a solution]
  “FN ordnade folkomröstning” [The UN organized a referendum]
  “Ett val utan val” [A choice without a choice]
  “FN ́s svek” [UN betrayal]
  “En riktig guldgruva” [A real gold mine]
  “Befrielserörelsen OPM” [The liberation movement OPM]
  “USA intressen påverkar” [US interests affect]
 • “Sandvik inleder miljonaffär med Freeport“ [Sandvik launches million deal with Freeport]
  “Värt 700 miljoner” [Worth 700 million SEK]
 • “Ny bok om Östtimor:” [New book about East Timor:]
  “Misslyckades möta Falintil 1994” [Failed to meet Falintil 1994]
  “Återvände 1998” [Returned 1998]
  “Orostecken 1998” [Signs of unrest 1998]
  “Läget inför folkomröstningen” [The situation before the referendum]
  “Mötte Falintil” [Met Falintil]
  “Folkomröstningen och dess efterspel” [The referendum and its aftermath]
  “Dili “ett eldhav”” [Dili “a sea of fire]
  “Bra övergripande bild av Östtimor” [Good overall picture of East Timor]
  “UI drar ner siffra om antalet döda” [UI is reducing the number of deaths]
 • “Konferensrapport” [Conference report]
  “FN bidrar till utredning av dödligt anfall på minibuss” [The UN contributes to the investigation of fatal seizures on minibuses]
 • “Östtimorkommitténs fortsatta verksamhet” [Continued activities of the East Timor Committee]
  “För- och nackdelar” [Pros and cons]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 20 (2003)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Aceh åter en krigszon” [Aceh again a war zone]
  “Krig utbryte” [War break out]
  “Krigsförloppet” [The course of the war]
  “Krav på vapenembargo” [Demand for arms embargo]
  ““Balkanisering” av Indonesien” ["Balkanization" of Indonesia]
  “Indonesiska krav på Sverige” [Indonesian demands on Sweden]
  “Angående kriget i Aceh” [Regarding the war in Aceh]
 • “Demonstration mot våldet i Indonesien” [Demonstration against violence in Indonesia]
 • “Östtimorkommitténs medlemsmöte” [East Timor Committee Member Meeting]
  “Thomas Johanssons presentation” [Thomas Johansson's presentation]
  “Diabildsvisning” [Slideshow]
  “Frågor” [Questions]
  “Få utbildade lärare” [Few trained teachers]
  “Hendrik Amahorsejas presentation” [Hendrik Amahorseja's presentation]
 • “Östtimor i FN:s människorättskommission” [East Timor in the UN Commission on Human Rights]
 • “Vägen till självständighet” [The road to independence]
  “Introduktion” [Introduction]
  “Nyckelhändelser: Påvens besök 1989” [“Key Events: The Pope's Visit in 1989]
  “Santa Cruz-massakern 1991” [The 1991 Santa Cruz Massacre]
  “Fredspriset 1996” [Peace Prize 1996]
  “Kris i Indonesien 1998” [Crisis in Indonesia 1998]
  “Fretilins första år vid makten” [Fretilin's first year in power]
  “Politiskt system och rättsväsende” [Political system and judiciary]
  “Säkerhetsfrågor och olja” [Safety issues and oil]
  “Utmaningar” [Challenges]
 • “Brev ställer krav på UNMISET” [Letters make demands on United Nations Mission of Support in East Timor]
  “Brister hos UNMISET” [Deficiencies at UNMISET]
 • “Bombdådet på Balis rättsliga efterspel” [The bombing of Bali's legal aftermath]
  “Amrozi huvudmisstänkt” [Amrozi main suspect]
  “Hjärnan Imam Samudra” [Brain of Imam Samudra]
 • “Watch Indonesia!: Människorättsrapport 2002” [Watch Indonesia !: Human Rights Report 2002]
  “Immunitet-Östtimor” [Immunity-East Timor]
  “Brister vid rättegång” [Deficiencies at trial]
  “Militärens roll” [The role of the military]
  “Brist på legala och juridiska reformer” [Lack of legal and legal reforms]
  “Efter bombdådet på Bali” [After the bombing in Bali]
  “Människorättsförsvarare” [Människorättsförsvarare]
  “Hot och överfall” [Threats and assaults]
  “Kvinnornas rättigheter” [Women's rights]
  “Västpapua” [West Papua]
  “Aceh” [Aceh]
  “Lokala konflikter” [Local conflicts]
  “Marktvister” [Land disputes]
  “Människorättsövergrepp i islams namn” [Human rights abuses in the name of Islam]
 • “Slå en bro mellan gammalt och nytt” [Build a bridge between old and new]
  “Yrkesutbildning” [Vocational training]
  “Kvinnogrupper tände intresset” [Women's groups ignited interest]
  “Politiskt inflytande” [Political influence]
  “Systrarna har en nyckelroll” [The sisters have a key role to play]
  “"Indoneserna är våra bröder"” ["The Indonesians are our brothers"]
  “Naturens färger” [The colors of nature]
  “Billig import tar över” [Cheap imports take over]
  “Kollektiv inkomst” [Collective income]
 • “Rapport från barnhemmet” [Report from the orphanage]
 • “Sandviks svindlande affärer” [Sandvik's dizzying business]
  “Naturresurser utvinns” [Natural resources are extracted]
  “Brutalt mord” [Brutal murder]
  “Övergrepp av militären” [Abuse by the military]
  “Valet utan val” [The choice without choice]
  “Enorma vinster från gruvan” [Huge profits from the mine]
  “Militärt samarbete” [Military cooperation]
  “Medgav betalning för skydd” [Allowed payment for protection]
  “Nya leveranser från Sandvik” [New deliveries from Sandvik]
 • “Milda domar mot militärer som dödade Eluay” [Mild sentences against soldiers who killed Eluay]
  “Mördad i bilen” [Murdered in the car]
  “Dömdes inte för mord” [Not convicted of murder]
  “Tapolkritik mot domarna” [Tapol criticism of the judges]
 • “Många döda efter militäroffensiv i Papua” [Many killed after military offensive in Papua]
  “Besinningslös militär” [Reckless military]
  “Nästa slagfält?” [Next battlefield?]
  “Våldsamheter vid flagghissning” [Violence during flag raising]
  “Rättegång väntar” [Trial awaits]
 • “Partierna i Östtimors parlament” [The parties in the East Timorese parliament]
  “Inledning” [Introduction]
  “Bakgrund” [Background]
  “Historien” [History]
  “Parlamentet” [Parliament]
  “Partiet för de unga” [The party for the young]
  “Borgerliga UDT” [Civil UDT]
  “Framtiden” [The future]
 • “Telekommunikationer och etermedia” [Telecommunications and broadcast media]
  “Propagandainstrument” [Propaganda tool]
  “Eget telebolag” [Own telecommunications company]
  “Självständig radio och TV” [Independent radio and TV]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 21 (2004)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Mitt liv som expat” [My life as an expat]
  “Från hela värden” [From around the world]
  “Experter på att festa” [Experts in partying]
  “Trösta diplomater” [Comfort diplomats]
  “Är bikini OK ?” [Is the bikini OK?]
 • “Hur är det egentligen i Östtimor ?” [How is it really in East Timor?]
  “FN vädjar om katastrofhjälp till 110.000 i Östtimor” [The UN appeals for disaster relief to 110,000 in East Timor]
  “The Economists landsöverblick” [The Economists country overview]
  “Inrikespolitik” [Domestic policy]
  “Utrikesfrågor” [Foreign affairs]
  “Trender” [Trends]
  “Ekonomisk tillväxt” [Economic growth]
  “Första gallupundersökningen” [The first gallup survey]
  “Framtidsutsikter” [Future prospects]
  “Partierna” [The parties]
  “Belo mest populör” [Belo most popular]
 • “Fem internationella nyheter” [Five international news]
  “Östtimor kräver 2,8 miljarder dollar av Australien” [East Timor requires 2.8 billion dollars of Australia]
  “FN utökar sin Östtimorbudget” [The UN expands its East Timor budget]
  “Australiens insats” [Australia's efforts]
  “Oroligheterna i Dili den 4 december 2002 utredda” [The unrest in Dili on December 4, 2002 investigated]
  “Östtimor vill förlänga FN-närvaron, Australien lovar att stanna” [East Timor wants to extend UN presence,Australia promises to stay]
 • “Brev ställer krav på Indonesien” [Letters make demands on Indonesia]
 • “Brev ställer förgäves krav på Indonesien” [Letters made demands on Indonesia in vain]
 • “Ingen bankettansvarig” [No banquet manager]
 • “Besök från Indonesien” [Visit from Indonesia]
  “Seminarium på universitetet” [Seminar at the university]
  “En svår demokratisering” [A difficult democratization]
 • “Östtimorkommitténs möte” [East Timor Committee Meeting]
  “Östtimor förtjänar vårt stöd!” [East Timor deserves our support!]
  “Belo och Horta” [Belo and Horta]
 • “Riksdagsmotioner” [Parliamentary motions]
  “Krav ställs på regeringen” [Demands are made on the government]
  “Fem krav” [Five requirements]
 • “Sveriges landstrategi för Östtimor” [Sweden's country strategy for East Timor]
  “Svenskt engagemang för Östtimor” [Swedish commitment for East Timor]
  “Tre mål” [Three goals]
  “Stöd via FN” [Support through the UN]
  “Svenska stödinsatser” [Swedish support measures]
  “Budgetstöd” [Budget support]
  “Stöd via EU” [Support via the EU]
  “Frågestund” [Question time]
  “Ekonomisk utveckling” [Economicdevelopment]
  “Oro för FN-nedtrappning” [Concerns about UN downsizing]
 • “Författarbesök från Östtimor” [Author visit from East Timor]
  “Mötet med Östtimorkommittén” [The meeting with the East Timor Committee]
  “Föreläsning på Stockholms stadsbibliotek” [Lecture at Stockholm city ​​library]
  “Luis författarskap” [Luis' authorship]
  “Tetum - portugisiska” [Tetum - Portuguese]
 • “Grova övergrepp i Västpapua” [Serious abuses in West Papua]
  “Ett femtiotal torterades” [About fifty were tortured]
  “Militären ska granskas” [The military must be examined]
 • “OPM-soldater dödade” [OPM soldiers killed]
  “Attack mot landsby” [Attack on village]
  “Brev till FN” [Letter to the UN]
 • “Åtta döda i jordskred” [Eight dead in landslides]
 • “Bekanta ansikten i Västpapua” [Familiar faces in West Papua]
  “Ställda inför rätta” [Felicitated]
  “10 års fängelse” [10 years in prison]
 • “Ingen lösning i sikte i Aceh” [No solution in sight in Aceh]
  “Ingen lösning” [No solution]
  “Aceh Frågan i Europaparlament” [The Aceh question in European Parliament]
  “Fem viktiga krav” [Five important requirements]
  “Ny Europaparlamentets resolution” [New European Parliament resolution]
 • “Kommande valet i Indonesien” [Upcoming elections in Indonesia]
  “Val i april och juli” [Elections in April and July]
  “500 platser i parlamentet” [500 seats in parliament]
  “Oklara politiska program” [Unclear political programs]
  “Presidentkandidater” [Presidential candidates]
  “Kampanj för att rösta blankt” [Campaign to vote blank]
 • “Det indonesiska samhället i Guds namn” [Indonesian Society in the Name of God]
  “Blodig statskupp” [Bloody coup]
  “Fem principer” [Five principles]
  “Orde Baru” [Orde baru]
  “Fem religioner erkänns” [Five religions are recognized]
  “Religiösa motsättningar” [Religious contradictions]
  “Kyrkor brändes” [Churches were burned]
  “Inför valet” [Before the election]
 • “Ny bok om Västpapua” [New book about West Papua]
  “Politisk utveckling och aktörer i Västpapua Frågan” [Political development and actors in the West Papua issue]
  “Autonomilag måste genomföras” [Autonomy law must be implemented]
  “Militär och rättsväsende” [Military and judicial system]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 22 (2004)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Ingen rättssäkerhet för kvinnor” [No legal certainty for women]
  “Svag rättssektor” [Weak legal sector]
 • “Östtimors existens hotad” [The existence of East Timor is threatened]
  “Samtal i Dili” [Conversation in Dili]
  “Mittlinjen eller kontinentalsockeln” [Centerline or Continental Shelf]
  “Dagens avtal” [Today's agreement]
  “Lagar ger Östtimor rätt” [Laws give East Timor the right]
 • “Krav på Australien” [Requirements for Australia]
 • “Gränstvist Indonesien—Östtimor” [Border dispute Indonesia — East Timor]
  “Snabbt svar” [Quick response]
 • “Årsmöten” [Annual meetings]
 • “Svenskt bistånd till Östtimor” [Swedish aid to East Timor]
  “Mest bistånd per capita i Asien” [Most aid per capita in Asia]
  “Utbildning stöds mest” [Education is most supported]
  “Svagt inhemskt rättsväsende” [Weak domestic justice system]
  “Frågor” [Questions]
 • “Vatten till landsbygdens skolor på Östtimor” [Water for rural schools in East Timor]
  “Vatten saknas” [Water is missing]
  “Brunnar på landsbygden” [Wells in the countryside]
  “Mycket arbete” [Lots of work]
 • “Blir Indonesien demokratiskt?” [Will Indonesia become democratic?]
  “Ternate - sultanens säte” [Ternate - the seat of the sultan]
  “Observationstur” [Observation tour]
  “Golkar största parti” [Golkar largest party]
  “Pessimism om valet” [Pessimism about the election]
  “Vad handlar valet om?” [What is the election about?]
  “Opinionsläget” [Opinion mode]
 • “Ny biskop i Dili” [New Bishop of Dili]
 • “Parlamentsplatser i Indonesien” [Parliamentary seats in Indonesia]
  “Oklarheter” [Uncertainties]
 • “Wiranto presidentkandidat” [Wiranto presidential candidate]
  “Inblandad i Östtimor” [Involved in East Timor]
  “Försiktiga diplomatiska reaktioner” [Cautious diplomatic reactions]
  “Kritik från solidaritets-grupper” [Criticism from solidarity groups]
  “Freivalds uppmanas agera” [Freivalds is urged to act]
  “Freivalds svar” [Freivald's answer]
 • “Rättegångarna i Jakarta” [The trials in Jakarta]
  “Bred genomgång” [Broad review]
  “Tre fall” [Three cases]
  “Bedömning” [Assessment]
  “Dokument saknades” [Documents were missing]
 • “Dom mot före detta guvernör” [Judgment against former governor]
  “Syndabock” [Scapegoat]
 • “Kritiska rapporter om Indonesien” [Critical reports on Indonesia]
  “Indonesisk kritik” [Indonesian criticism]
  “Indonesisk rapport” [Indonesian report]
 • “Ny konflikt på Moluckerna” [New conflict in the Moluccas]
  “Ceremoni stoppades” [Ceremony was stopped]
  “Byggnader brändes” [Buildings were burned]
 • “Nyheter från och om Västpapua” [News from and about West Papua]
  “Yales rapport” [Yales report]
  “State Departments rapport” [State Department Report]
  “Biskop Tutu” [Bishop Tutu]
  “Jordbävning i Nabire” [Earthquake in Nabire]
  “Biskopen beklagar situationen” [The bishop regrets the situation]
 • “Förundersökning av GAM” [Preliminary investigation of GAM]
  “Besök i Indonesien” [Visit to Indonesia]
  “GAM:s kommentarer” [GAM's comments]
  “Anhållna och frisläppta” [Arrested and released]
 • “Kriget i Aceh” [The war in Aceh]
  “Övergreppen måste upphöra” [The abuse must stop]
  “GAM och omvärlden” [GAM and the outside world]
  “TV-reportage” [TV reports]
 • “Caritas Östtimorprojek” [Caritas East Timor Project]
  “I Östtimor sedan 1998” [In East Timor since 1998]
  “Kunskapsöverföring” [Knowledge transfer]
  “Svag ekonomi” [Weak economy]
  “Diskussion” [Discussion]
  “Höga priser” [High prices]
  “Två aktuella frågor” [Two current issues]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 23 (2004)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Förbjuden morgonstjärna - Västpapuas självständighetsrörelse” [Forbidden Morning Star - West Papuas independence movement]
  “Västpapua länge okänt” [West Papua long unknown]
  “Traditionellt - nytt” [Traditional - new]
  “Många förändringar” [Many changes]
  “Amerikansk mission” [American mission]
  “Påtaglig indonesisk närvaro” [Significant Indonesian presence]
  “Indonesisk exploatering” [Indonesian exploitation]
  “Indonesisk inflyttning” [Indonesian immigration]
  “Ökat självstyre 1998” [Increased self-government in 1998]
  “Självständighetshotet” [The threat of independence]
  “Milisgrupper” [Militia groups]
  “Många dödsoffer” [Many deaths]
 • “Östtimor - kraftig befolkningsökning” [East Timor - sharp increase in population]
 • “Sveriges riksdag i utbyte med Dilis Parlament” [Sweden's Riksdag in exchange with Dilis Parliament]
  “Besökte Östtimor 2004” [Visited East Timor in 2004]
  “Budgetprocess i centrum” [Budget process in the center]
  “Kanadensare vägledde” [Canadians guided]
  “Efterarbete” [Finishing work]
  “Mina intryck” [My impressions]
  “Rekommendationer” [Recommendations]
 • “Vädjan om rättvisa” [The appeal for justice]
 • “Frikännanden i Indonesien” [Acquittals in Indonesia]
  “Internationell kritik” [International criticism]
  “Kritik inom Indonesien” [Criticism within Indonesia]
  “Internationell domstol” [International Court of Justice]
  “Domarnas följdeffekter” [Consequences of the judges]
  “Internationell expertkommission” [International
  expert commission]
  “Reaktioner i Östtimor” [Reactions in East Timor]
 • “Riksdagsmotion” [Parliamentary motion]
  “Två krav ställs på regeringen” [Two demands are placed on the government]
 • “Presidentvalet i Indonesien” [Presidential election in Indonesia]
  “Första valomgången” [First round of elections]
  “Andra valomgången” [Second round of elections]
 • “Generalerna dör – innan rättvisan når dem” [Generals die - before justice reaches them]
  “Murdani” [Murdani]
  “Några citat” [Some quotes]
  “Jusuf” [Jusuf]
  “Perspektiv” [Perspective]
 • “Geopolitik och ekonomisk utveckling” [Geopolitics and economic development]
  “Östtimor - Indonesien” [East Timor - Indonesia]
  “Många frågor på bordet” [Many questions on the table]
  “Rättsprocessen i Östtimor” [The legal process in East Timor]
  “Östtimor-Australien” [East Timor-Australia]
  “Framtiden” [The future]
  “Per Magnus Wijkmans presentation” [By Magnus Wijkmans presentation]
  “Handelspolitik” [Trade policy]
  “Produkt- och marknadsdifferentiering” [Product and market differentiation]
  “Få exportmarknader” [Few export markets]
  “Importersättning” [Import compensation]
  “Handel med Australien och Indonesien” [Trade with Australia and Indonesia]
 • “Östtimorkommitténs möte” [East Timor Committee meeting]
  “Mötesuttalande på årsdagen av Santa Cruz-massakern 1991” [Meeting statement on the anniversary of Santa Cruz Massacre 1991]
  “Valresultatet” [The election result]
  “Kortfattade biografier” [Brief Biographies]
  “Merdeka & ÖsttimorInformation hotad!” [Merdeka & East TimorInformation Threatened!]
 • “Indonesiens främste människorättsaktivist förgiftad” [Indonesia's foremost human rights activist poisoned]
  “Dog på flygplanet” [Died on the plane]
  “Juridikstudier” [Legal studies]
  “Impopulär inom militären” [Unpopular in the Military]
  “Utmärkelser” [Awards]
 • “Kriget i Aceh” [The war in Aceh]
  “Omfattande tortyr” [Extensive torture]
  “Rekommendationer” [Recommendations]
 • “Bok av Gusmãos fru” [Book by Gusmão's wife]
  “Självständighetsfirandet” [The celebration of independence]
  “Aktivist i Jakarta” [Activist in Jakarta]
  “Nytt besök i Östtimor” [New visits to East Timor]
  “Indonesien i kris” [Indonesia in crisis]
  “Falskt dödsrykte” [False rumor of death]
  “FN-styre och självständighet” [UN governance and independence]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 24 (2005)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Två kommissioner men ingen rättvisa?” [Two commissions but no justice?]
 • “Västpapua – från vit fläck på kartan till guldgruva” [West Papua - from white spot on the map to golden mine]
  “Kolonialism” [Colonialism]
  “Dragkamp Indonesien-Nederländerna” [Dragkamp Indonesia-
  Netherlands]
  “Upptrappad konflikt” [Escalated Conflict]
  “Regisserad folkomröstning” [Directed Referendum]
  “Gerillakrig” [Guerilla war]
  “Icke-fråga globalt” [Non-question globally]
 • “Exempel på våldsamheter på Västpapua” [Examples of violence on West Papua]
 • “Brev till Indonesiens ambassad” [Letter to the Embassy of Indonesia]
 • “Årsmöten” [Annual meetings]
 • “Samarbetsstrategi med Östtimor” [Cooperation strategy with East Timor]
  “Samuel Egerös presentation” [Samuel Egerö's presentation]
  “Demokrati och mänskliga rättigheter” [Democracy and human rights]
  “Diskussion” [Discussion]
 • “SCU:s arbete avslutas” [SCU's work is completed]
  “Vad är SCU?” [What is SCU?]
  “Åtal och domar hittills” [Prosecutions and convictions so far]
  “Avslutning av arbetet” [Completion of the work]
 • “Tack Merdeka & ÖsttimorInformation och Ekonomin” [Thanks Merdeka & East Timor Information and the economy]
  “Analys och kritik” [Analysis and criticism]
 • “Gränsdragningssamtal Australien-Östtimor” [Boundary talks Australia-East Timor]
  “Motsatta ståndpunkter” [Opposite positions]
 • “Östtimors nationella utvecklingsplan” [East Timor's national development plan]
  “Utvecklingsstrategi” [Development strategy]
  “Kapacitetsuppbyggnad” [Capacity building]
  “Utvärdering” [Evaluation]
  “Ekonomiska framtidsutsikter” [Economic future prospects]
  “Fattigdomsbekämpning” [Poverty reduction]
  “Näringslivsutveckling” [Business development]
 • “Vart är Indonesien på väg?” [Where is Indonesia going?]
  “Komplicerad konflikt” [Complicated conflict]
  “Labilt läge 2002-2003” [Labile situation 2002-2003]
  “Nuläget” [The current situation]
  “Frågestund” [Question time]
 • “Det tunga arvet” [The heavy legacy]
  “Ett tungt arv” [A heavy legacy]
  “100 dagar” [100 days]
  “Höjda bränslepriser” [Increased fuel prices]
  “En ny konflikt trappas upp” [A new conflict is escalating]
  “Försök att förbättra landets ”image”” [Try to improve the country "image"]
  • “Den obarmhärtiga exploateringen i Västpapua” [The relentless exploitation of Western Papua]
   “Koppar- och guldgruva” [Copper and gold mine]
   “Militärt område” [Military area]
   “Naturgas” [Natural gas]
   “Fattigdom trots inkomsterna” [Poverty despite income]
  • “Litteratur om Östtimor” [Literature on East Timor]
   “Fotona bokens kärna” [Photos the core of the book]
   “Självständighetskampen” [The struggle for independence]
   “Framtiden” [The future]
   “Bok av valkommissionär” [Book by the election commissioner]
   “Valkommissionen 1999” [Election Commission 1999]
   “Valkommissionen 2001” [Election Commission 2001]
   “Självständighetsfirandet” [The celebration of independence]
   “Bok av UNAMET-chefen” [Book by the UNAMET chief]
   “UNAMET bildas” [UNAMET is formed]
   “Folkomröstning” [Referendum]
   “Våldsvåg” [Violence]
   “Bok om folkomröstningen 1999” [Book on the 1999 referendum]
   “Våld” [Violence]
   “Efter folkomröstningen” [After the referendum]
  • “Östtimor - korta fakta och historia” [East Timor — Brief Facts and History]
   “Kortfakta” [Short facts]
   “Nutidshistorien” [Contemporary history]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 25 (2005)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Laila Freivalds tiger om FN:s roll i Västpapua” [Laila Freivalds is silent about the UN's role in West Papua]
  “Tystnad råder” [Silence prevails]
  “Hur delaktigt är FN?” [How is the UN involved?]
 • “FN och Östtimor” [UN and East Timor]
  “Mer aktivt FN med Kofi Annan” [More active UN with Kofi Annan]
  “FN och rättvisan” [The UN and justice]
 • “Brev till Australiens premiärminister” [Letter to the Prime Minister of Australia]
 • “3 års självständighet” [3 years of independence]
  “Rättsväsendet” [The judiciary]
  “Infrastruktur” [Infrastructure]
  “Ekonomi” [Economy]
  “Politik” [Policy]
  “Lokalval” [Local choice]
  “"Statsråd"” ["Minister"]
  “Regeringsombildning” [Government reshuffle]
  “Regeringskritiken” [Government criticism]
 • “Östtimor - FN:s expertkommission” [East Timor - UN Commission of Expertise]
 • “Östtimor - UNHRC:s session i Genève” [East Timor - UNHRC session in Geneva]
 • “Indonesiens president besöker Östtimor” [The President of Indonesia is visiting East Timor]
  “Försoningspolitik” [Reconciliation policy]
 • “Fredshopp i Aceh” [Peace jump in Aceh]
  “Säkerhetsfrågan” [The security issue]
  “Nya samtal i maj” [New talks in May]
  “Större fredshopp” [Greater hope for peace]
 • “Basinformation om Västpapua” [Basic information about West Papua]
  “Nya Guinea på världskartan” [New Guinea on the world map]
  “Namnet” [The name]
  “Geografi” [Geography]
  “Vegetation och fauna” [Vegetation and fauna]
  “Befolkning” [Population]
  “Hälsovård” [Health care]
  “Språk” [Language]
  “Utbildningsväsen” [Educational essence]
  “Infrastruktur” [Infrastructure]
  “Näringsliv” [Business]
  “Indonesisk administration” [Indonesian administration]
  “Några tidningscitat:” [Some newspaper quotes:]
 • “Valkommissionen mutad?” [Election Commission bribed?]
  “Mutskandal” [Bribery scandal]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 26&27 (2005)

 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Östtimor – ut ur kolonialismen, in i tystnaden” [East Timor - out of colonialism, into silence]
  “Spelet börjar” [The game begins]
  “Spelet trappas upp” [The game escalates]
  “Östtimor överges och attackeras” [East Timor is abandoned and attacked]
  “FN agerar – nästan” [The UN is acting - almost]
  “Hyckleriets triumf” [The triumph of hypocrisy]
 • “Östtimormöte 7 december” [East Timor meeting December 7]
 • “Sannings- och vänskapskommission” [Truth and Friendship Commission]
  “Massiv kritik mot kommissionens uppdrag” [Massive criticism of the Commission's mission]
  “Trög start” [Slow start]
  “Kritisk analys” [Critical analysis]
 • “CAVR har avslutat sitt arbete” [CAVR has completed its work]
 • “Lärarförbundets vattenprojekt” [The teachers' union's water project]
  “Två pilotskolor” [Two pilot schools]
  “Projektet i gång” [The project underway]
 • “Reserapport Östtimor augusti 2005” [Travel report East Timor August 2005]
  “Vackert men fattigt land” [Beautiful but poor country]
  “Ingen utveckling” [No development]
  “Turistpotential finns” [Tourist potential exists]
 • “Politiken på Timor rör på sig!” [Politics in Timor is moving!]
  “Kvinnligt deltagande” [Female participation]
  “Minskad FN-närvaro” [Reduced UN presence]
  “Oljeberoende farligt” [Oil dependent dangerous]
  “Val 2007” [2007 election]
  “Framsteg sker” [Progress is being made]
 • “Riksdagsmotion om Östtimor” [Parliamentary motion on East Timor]
  “Svag ekonomisk utveckling” [Weak economic development]
  “Tre krav ställs på regeringen” [Three demands are placed on the government]
 • “Västpapua i USA:s kongress” [West Papua in the United States Congress]
  “Tidningskommentarer” [Newspaper comments]
  “Protester undertrycks” [Protests are suppressed]
  “Söndra och härska” [Divide and rule]
  “Ett steg framåt” [One step forward]
 • “Ny webplats—internet” [New website — internet]
 • “Ny bok om Västpapua” [New book about West Papua]
  “New York-överenskommelsen 1962” [The New York Agreement 1962]
  “Exploatering och förtryck 1969-2005” [Exploitation and oppression 1969-2005]
  “Ökad uppmärksamhet efter 1998” [Increased attention after 1998]
 • “Fallet Munir—brevaktion” [The Munir case — letter action]
 • “Människorättsproblem i Indonesien” [Human rights issues in Indonesia]
  “Situationen för före detta politiska fångar” [The situation of former political prisoners]
  “Fortfarande diskriminerade” [Still discriminated against]
  “Attacker mot kyrkor” [Attacks on churches]
  “Stängningar av kyrkor” [Closures of churches]
  “Attacker mot Jamaah Ahmadiyah” [Attacks on Jamaah Ahmadiyah]
  “Vem står för handlingarna?” [Who is responsible for the documents?]
 • “Horta intervjuad om Västpapua” [Horta interviewed about West Papua]
  “Inga upplyftande förslag” [No uplifting suggestions]
 • “Fredsavtal i Aceh” [Peace Agreement in Aceh]
  “Civil fredsstyrka upprättas” [Civilian peacekeeping force is established]
  “Tsunamifaktorn” [The tsunami factor]
  “Positiv utveckling efter 15 augusti” [Positive development after the 15th of August]
 • “Rättelse” [Amendment]
 • “Kortfakta” [Short facts]
  “Västpapua” [West Papua]
  “Östtimor” [East Timor]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 28 (2006)

 • “Västpapua — Motstånd mot förtryck och miljöförstöring” [West Papua - Resistance to oppression and pollution]
  “Stor guldfyndighet” [Great gold deposit]
 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
  “Mycket föroreningar” [Lots of pollution]
  “Protester” [Protests]
 • “Varför bry sig om världen?” [Why care about the world?]
  “Vanliga människors inflytande” [The influence of ordinary people]
  “Kvinnor i Östtimor” [Women in East Timor]
  “Bli medlem!” [Sign up!]
 • “Inbjudan till årsmöten” [Invitation to annual meetings]
 • “Historisk chans i Aceh kan gå till spillo” [Historic chance in Aceh could be wasted]
  “Sida saknar administrativ kapacitet. Riksdagen bör ingripa!” [Sida lacks administrative capacity. The Riksdag should intervene!]
  “Dålig biståndssamordning” [Poor aid coordination]
  “Stärk demokratin” [Strengthen democracy]
  “Håller fredsavtalet?” [Does the peace agreement hold?]
  “Sveriges insatser” [Sweden's efforts]
  “Biståndets inriktning” [The focus of development assistance]
  “Freds- och demokratistöd samtidigt” [Peace and democracy support at the same time]
 • “Brev till riksdagen om bistånd till Aceh” [Letter to the Riksdag on assistance to Aceh]
 • “GAM upplöst” [GAM dissolved]
  “Splittring om fredsavtalet” [Split over the peace agreement]
 • “Östtimorkommitténs medlemsmöte” [East Timor Committee Member Meeting]
  “Thomas presentation” [Thomas presentation]
  “Frågestund” [Question time]
  “Lottas presentation” [Lotta's presentation]
  “Frågestund” [Question time]
 • “Chega! - Nog!” [Chega! - Probably!]
  “Vad är CAVR?” [What is CAVR?]
  “Hur har slutrapporten behandlats?” [How has the final report been processed?]
  “Vad står i den?” [What's in it?]
  “Bevis för att USA stödde Indonesien” [Evidence that the United States supported Indonesia]
  “Fretilin och Falintil kritiseras” [Fretilin and Falintil are criticized]
  “Gusmão avvisande” [Gusmão dismissive]
  “Berömvärd rapport” [Commendable report]
 • “Dödsskjutningar vid gränsen” [Fatal shootings at the border]
  “Protester och motreaktioner” [Protests and backlash]
  “Testfall” [Test case]
 • “Oljeavtal Östtimor-Australien” [Oil agreement East Timor-Australia]
  “Kritik” [Criticism]
 • “Guvernörsval i Västpapua” [Governor's election in West Papua]
  “Plan att dela upp Västpapua” [Plan to divide West Papua]
 • “Östtimor och FN nu” [East Timor and the UN now]
  “Östtimor vill ha FN kvar” [East Timor wants the UN to stay]
  “Brev från Mari Alkatiri” [Letter from Mari Alkatiri]
  “Fortsatt stöd” [Continued support]
 • “Riksdagsmotioner: Indonesien och Västpapua” [Parliamentary motions: Indonesia and Western Papua]
  “Indonesien” [Indonesia]
  “Sammanfattning” [Summary]
  “Västpapua” [West Papua]
  “Sammanfattning” [Summary]
 • “Den aktuella situationen i Västpapua” [The current situation in West Papua]
  “Svårt att leva” [Hard to live]
  “Ingen frihet” [No freedom]
 • “Rättelse” [Amendment]
  “Självbestämmande” [Self-determination]
  “Autonomimotstånd” [Autonomy resistance]
  “Påverka!” [Affect]
 • “Båtfolket från Västpapua” [The boat people from West Papua]
  “Begärde asyl” [Requested asylum]
  “Osäkert öde” [Uncertain fate]
 • “Västpapua – en nedtystad konflikt” [West Papua - a muted conflict]
 • “Kortfakta” [Short facts]
  “Västpapua” [West Papua]
  “Östtimor” [East Timor]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 29 (2006)

 • “Östtimors svåraste kris—många döda –undantagstillstånd” [East Timor's most difficult crisis — many dead -state of emergency]
  “Bakgrund” [Background]
 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
  “Orsaker” [Causes]
  “Slutsats” [Conclusion]
 • “Tortyr och polisvåld” [Torture and police violence]
 • “Årsmöten—FFP:s och Östtimorkommitténs” [Annual meetings — the FFP and the East Timor Committee]
 • “Östtimorkommitténs medlemsmöte” [East Timor Committee Member Meeting]
  “Valår 2007” [Election year 2007]
  “Missnöje med Mari Alkatiri” [Dissatisfaction with Mari Alkatiri]
  “Svagt rättsväsende” [Weak judiciary]
  “Försoning önskas” [Reconciliation is desired]
  “Fattigt land” [Poor country]
  “Frågor” [Questions]
 • “Västpapua - en nedtystad konflikt” [West Papua - a muted conflict]
  “Thomas Peterssons presentation” [Thomas Petersson's presentation]
  “Luciano Astudillos inlägg” [Luciano Astudillo's post]
  “Örjan Bartholdssons inlägg” [Örjan Bartholdsson's post]
  “Diskussion” [Discussion]
 • “Acehseminarium” [Acehseminarium]
  “Inledningstal” [Introductory speech]
  “Presentationer” [Presentations]
  “Widjajanto” [Widjajanto]
  “Johan Brisman” [Johan Brisman]
  “Kenneth Ögren” [Kenneth Ögren]
  “Thomas Söderman” [Thomas Söderman]
  “Frågor” [Questions]
  “Avslutning” [Termination]
 • “Luís Cardoso, ”Överste Santiagos slutliga död” [Luís Cardoso, "Colonel Santiago's final death]
 • “Riksdagsbesök i Indonesien och Östtimor” [Parliamentary visits to Indonesia and East Timor]
  “Utländskt stöd behövs” [Foreign support is needed]
  “Demokrati är viktigt” [Democracy is important]
  “Frågor” [Questions]
 • “FN-mandatet i Östtimor förlängt” [The UN mandate in East Timor extended]
 • “Eurico Guterres fängslad” [Eurico Guterres imprisoned]
  “Syndabock” [Scapegoat]
 • “Östtimor—riksdagsinterpellation” [East Timor — parliamentary interpellation]
 • “Suharto inför domstol?” [Suharto in court?]
  “Krav på rättegång” [Claim for trial]
  “Förmögenhet” [Fortune]
  “Medel mot rättegång” [Lawsuits]
  “Dålig hälsa” [Bad health]
  “Dokument hos presidenten” [Document with the President]
 • “Båtflyktingar från Västpapua i Australien” [Boat refugees from West Papua in Australia]
  “Ej asylrätt” [Not a right of asylum]
 • “Pramoedya Ananta Toer död” [Pramoedya Ananta Toer dead]
  “Japansk ockupation” [Japanese occupation]
  “Befrielsekamp” [Liberation camp]
  “Erkänd efter sjävständigheten” [Recognized after independence]
  “Fånge under Suhartos regim” [Prisoner under Suharto's regime]
  “Utmärkelser” [Awards]
  “Nobelpriskandidat” [Nobel laureate]
 • “Kortfakta” [Short facts]
  “Västpapua” [West Papua]
  “Östtimor” [East Timor]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 30 (2006)

 • “Östtimor—krisen fortsätter, Ramos-Horta ny premiärminister, FN-styrka på plats” [East Timor — the crisis continues, Ramos-Horta new Prime Minister, UN force in place]
 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “FN-mandatet i Östtimor förlängt” [The UN mandate in East Timor extended]
  “Stöd till valförberedelser” [Support for election preparations]
 • “Nya Guinea, ett annorlunda resemål” [New Guinea, a different destination]
  “Annorlunda resa” [Different journey]
  “Chockupplevelser” [Shock experiences]
  “Traditionellt liv” [Traditional life]
  “Svåra transporter” [Difficult transports]
  “Ökad politisk medvetenhet” [Increased political awareness]
  “”Stylthus” i söder” ["Stylthus" in the south]
  “Låg hälsostandard” [Low health standard]
  “Skarp kontrast mot Sverige” [Sharp contrast with Sweden
  “Några sammanfattande summeringar” [Some summary summaries]
  “Lite fakta om Västpapua” [Some facts about West Papua]
 • “Sandvik i guldgruvan Freeport” [Sandvik in the Freeport gold mine]
  “Sandviks kontrakt med Freeport” [Sandvik's contract with Freeport]
 • “FN-rapport om våldet i april-maj” [UN report on violence in April-May]
 • “Östtimors gäng” [East Timor gang]
 • “Santa Cruz-massakern 1991 och fredspriset 1996” [The 1991 Santa Cruz massacre and the Peace Prize 1996]
  “Film från Santa Cruz visades” [Movie from Santa Cruz was shown]
  “Nobelpris största framgången” [Nobel Prize greatest success]
 • “Bloggare i Dili” [Blogger in Dili]
 • “Timoreser i Sverige” [Timor travel in Sweden]
  “Parlamentariker studerar valet” [Parliamentarians study the election]
  “Svensk-timoresiskt samarbete” [Swedish-Timorese cooperation]
  “Det nya läget” [The new situation]
  “Religiös samverkan för fred och försoning” [Religious cooperation for peace and reconciliation]
  “Bakgrund” [Background]
  “Lokal arbetsgrupp” [Local working group]
  “Mycket uppskattat” [Much appreciated]
 • “Lärarnas hus” [The teachers' house]
 • “Kvinnor kräver sin rätt i Aceh” [Women demand their rights in Aceh]
  “Stor utmaning” [Big challenge]
  “Kvinnornas roll” [The role of women]
  “Aktiv kvinnoorganisation” [Active women's organization]
  “Acehs kvinnor behöver stöd” [Aceh's women need support]
 • “Positiv utveckling i Aceh” [Positive development in Aceh]
  “Ej problemfritt” [Not without problems]
 • “Vem mördade Munir?” [Who murdered Munir?]
  “Arsenikförgiftad” [Arsenic poisoned]
  “Frun missnöjd med domen” [Wife dissatisfied with the verdict]
 • “Hårda fängelsestraff för papuaner” [Severe prison sentences for Papuans]
  “Rasdiskriminering” [Racial discrimination]
 • “Inbjudan till öppet medlemsmöte” [Invitation to an open member meeting]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 31 (2006)

 • “Inte så farligt väl …..?” [Not so dangerous well… ..?]
  “Ojämlika effekter” [Unequal effects]
 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Det papuanska folkets flaggdag” [Flag Day of the Papuan People]
  “Flaggförbud infördes” [Flag bans were introduced]
  “Aktuell klimatrapport” [Current climate report]
  “Östtimor och miljön” [East Timor and the environment]
  “Korallreven bleks och förstörs” [Coral reefs are bleached and destroyed]
  “Mangroveträsken hotas” [The mangrove swamps are threatened]
  “Nya sjukdomar och smittvägar” [New diseases and transmission routes]
  “Höjda vattennivåer” [Elevated water levels]
  “Biologisk mångfald” [Biodiversity]
  “Havsfisket” [Sea fishing]
  “Dricksvattenkvalitet” [Drinking water quality]
  “Olja” [Oil]
  “Konsekvenser” [Consequences]
  “Bilda opinion!” [Form an opinion!]
 • “Kronologi över Östtimors kris 2006” [Chronology of the East Timor crisis in 2006]
  “Januari” [January]
  “Februari” [February]
  “Mars” [March]
  “April” [April]
  “Maj” [May]
  “Juni” [June]
  “Juli” [July]
  “Augusti” [August]
  “September” [September]
  “Oktober” [October]
  “November” [November]
  “December” [December]
 • “Östtimorkommitténs medlemsmöte” [East Timor Committee Member Meeting]
  “Deprimerande intryck” [Depressing impression]
  “Svag tillväxt” [Weak growth]
  “Modern sektor saknas” [The modern sector is missing]
  “Framtiden” [The future]
  “Frågestund” [Question time]
 • “President Ford i CAVR-rapporten” [President Ford in the CAVR report]
 • “Guvernörsval i Aceh” [Gubernatorial elections in Aceh]
  “Långsam återuppbyggnad” [Slow reconstruction]
 • “Pilot frikänd för mordet på Munir” [Pilot acquitted of the murder of Munir]
 • “Två år sedan presidentvalet i Indonesien” [Two years since the presidential election in Indonesia]
  “Vad har hänt?” [What has happened?]
  “Ekonomin största problemet” [The economy's biggest problem]
  “Externa faktorer” [External factors]
 • “HANURA - militärens politiska parti” [HANURA - the political party of the military]
  “Den Nya Ordningen” [The new order]
  “Partiets struktur” [The structure of the party]
  “Ex-militärer i ledningen” [Ex-military in the lead]
 • “Kallelse till Östtimorkommitténs årsmöte” [Notice of the East Timor Committee's annual meeting]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 32 (2007)

 • “Västpapuas splittring befästs alltmer” [The division of the West Papua is becoming more and more entrenched]
  “Protester mot splittring” [Protests against division]
 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Förlängning av FN-mandatet” [Extension of the UN mandate]
 • “Inför presidentvalet” [Ahead of the presidential election]
  “Kandidater” [Candidates]
  “Huvudmotståndarna” [The main opponents]
  “Presidentens och valets roll” [The role of the president and the election]
 • “Presidentval i Östtimor” [Presidential elections in East Timor]
  “Andra valomgång den 9 maj” [Second round of elections on 9 May]
 • “Bildvisning från Östtimor” [Slideshow from East Timor]
  “Fina diabilder” [Fine slides]
 • “Krisen i Östtimor” [The crisis in East Timor]
  “Karakteristik” [Characteristic]
  “Vad kommer att hända?” [What will happen?]
 • “Årsmöten” [Annual meetings]
 • “Balibo fem” [Balibo fem]
  “Ej regeringsfråga” [Not a government issue]
  “Östtimor 1975” [East Timor 1975]
  “Indonesiens hemliga militärteam för Östtimor” [Indonesia's secret military team for East Timor]
  “Kapten Andreas” [Captain Andreas]
  “Militära operationer” [Military operations]
  “Deltog i attacken” [Participated in the attack]
  “Kapten Andreas förnekar” [Captain Andreas denies]
 • “Ny dokumentär från Östtimor” [New documentary from East Timor]
 • “Översättare sökes - Vad kan jag göra för Östtimor?” [Translator wanted - What can I do for East Timor?]
 • “Lokalbefolkning kräver kompensation” [Locals demand compensation]
  “Demonstration” [Demonstration]
  “Möte med guvernören” [Meeting with the governor]
  “BP:s synpunkt” [BP's point of view]
  “Stor inflyttning” [Large move-in]
  “Alla identifierar sig som papuaner” [Everyone identifies as Papuans]
  “Vägrar rösta” [Refuses to vote]
  “Valdagen” [Election day]
 • “Aceh-seminarium” [Aceh seminar]
  “Presentationer och diskussion” [Presentations and discussion]
 • “Dokumentär om Aceh” [Documentary about Aceh]
  “Inspiration från Östtimor” [Inspiration from East Timor]
 • “Öppet medlemsmöte den 18 juni” [Open membership meeting on June 18]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 33 (2007)

 • “Fretilin störst igen” [Fretilin largest again]
 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “FN-representant i Västpapua” [UN representative in West Papua]
  “Presskonferens” [Press conference]
 • “Parlamentsval i Östtimor” [Parliamentary elections in East Timor]
  “Partier” [Parties]
  “Valet” [Election]
  “Analys” [Analysis]
 • “Presidentval i Östtimor” [Presidential elections in East Timor]
  “Valkampanj” [Election campaign]
  “Valet den 9 maj” [Election on 9 May]
 • “Svenskt bistånd till Östtimors rättsväsende” [Swedish assistance to East Timor's judiciary]
 • “Östtimorkommitténs medlemsmöte” [East Timor Committee Member Meeting]
  “Demokrati och mänskliga rättigheter” [Democracy and human rights]
  “Diskussion” [Discussion]
  “Kommittémedlems besök i april” [Committee member's visit in April]
 • “Mer och mer välkommen” [More and more welcome]
 • “Kongressledamöter i Jakarta” [Members of Congress in Jakarta]
  “Speciell audiens” [Special audience]
 • “Den största arbetarstrejken någonsin i Västpapua” [The largest workers' strike ever in West Papua]
  “Utvinningskontrakt” [Extraction contract]
  “Gruvan bevakas av indonesisk militär” [The mine is guarded by the Indonesian military]
  “Demonstration” [Demonstration]
  “Stöd från icke-papuanska arbetare” [Support from non-Papuan workers]
  “Bevakning av demonstrationen” [Monitoring of the demonstration]
  “Avtalet undertecknas” [The agreement is signed]
 • “Tidigare gerillaledare guvernör i Aceh” [Former guerrilla leader Governor of Aceh]
  “Utmaning: reformera politiken” [Challenge: reform policy]
  “Sharialagen” [Sharia law]
 • “Suharto krävs på miljardbelopp” [Suharto is required in billions]
  “Uppgifter kom fram efter 1998” [Data emerged after 1998]
 • “Flygförbud till Europa” [Flight ban to Europe]
  “Munir-fallet” [Munir case]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Merdeka Östtimor Information 34 (2007)

 • “Östtimor går mot mitten” [East Timor is moving towards the center]
  “Bakgrund” [Background]
 • “Redaktören har ordet” [The editor has the floor]
 • “Sannings- och försonings- kommissionens möten avslutade” [The meetings of the Truth and Reconciliation Commission ended]
  “Möte i Dili” [Meeting in Dili]
  “Valresultat” [Election results]
  “Koalitionsförhandlingar” [Coalition negotiations]
  “Regeringens sammansättning” [Composition of the government]
  “Regeringens program” [Government program]
  “Hur kommer det att gå?” [How will it go?]
 • “Östtimorprojekt stoppat” [East Timor project stopped]
 • “Välkommen till möte!” [Welcome to the meeting]
 • “Fortsatt bistånd till Östtimor” [Continued assistance to East Timor]
  “Färre mottagare - Östtimor kvar” [Fewer recipients - East Timor left]
 • “FN och Östtimor” [UN and East Timor]
  “Framsteg men krisen är olöst” [Progress but the crisis is unresolved]
 • “Att vara liten och inklämd mellan två stora…” [To be small and sandwiched between two big…]
  “Bred belysning” [Wide lighting]
  “Patriarkal struktur” [Patriarchal structure]
  “Stor FN-roll” [Great UN role]
 • “Västpapuadelegation i Israel” [West Papua delegation in Israel]
 • “Ny paraplyorganisation i Västpapua” [New umbrella organization in West Papua]
  “Uttalande” [Statement]
 • “Indonesiens krigsmakt moderniseras med Rysslands hjälp” [Indonesia's military force is being modernized with the help of Russia]
  “Tidigare relationer” [Previous relationships]
  “Krediter från Ryssland” [Credits from Russia]
  “Reformering av försvarsmakten” [Reform of the Armed Forces]
 • “Rysk satellituppskjutningplats på ön Biak” [Russian satellite launch site on the island of Bok]
  “Uppskjutning 2010” [Launch 2010]
  “Protester mot satellituppskjutningen” [Protests against the satellite launch]
 • “Suhartos kleptokratiska regim” [Suharto's kleptocratic regime]
  “Korruptionens framväxt” [The rise of corruption]
  “General Suhartos era” [General Suhartos era]
  “”Madam Fiffy”” ["Madam Fiffy"]
  “Suharto stämde Time” [Suharto sued Time]
  “Stolen Assets Recovery (StAR) och Suharto” [Chair Assets Recovery (StAR) and Suharto]
  “Efter Suhartos fall” [After the fall of Suharto]

Sweden East Timor Committee (2001-2020)

Results 1 to 20 of 66